https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-banner-text.png

De ce mă întorc la Consiliul Județean?

Pentru că amatorismul și experimentele trebuie să înceteze! Pentru că blatul marilor partide trebuie oprit.
Pentru că dâmbovițenii merită un președinte care are idee despre ce înseamnă cu adevărat administrația publică.

Mă întorc ca să salvez proiectul de apă și canalizare. Sunt 230 de milioane de euro, cu risc major de neimplementare.
Mă întorc ca să salvez proiectul Drumului Județean de la Moreni – Târgoviște, până la Niculești. Sunt 50 de milioane de euro, cu risc de neimplementare.
Mă întorc ca să pregătim și să implementăm apoi, pe bani europeni, proiectele pentru realizarea de centuri ocolitoare în zonele urbane: inelul 2 de
centură la Târgoviște, centura Moreni, centura Găești, centura Pucioasa – Fieni, centura Titu.
Mă întorc ca să construim la Târgoviște un parc industrial.
Mă întorc ca să salvez proiectul Stațiunii Padina – Peștera, stațiune în care nu s-a mișcat nimic în acești ultimi 4 ani.

Mă întorc ca să aduc investitori de calibru în județ, așa cum am adus ARCTIC-ul sau investitorii de la Mall.
Mă întorc ca să salvez Spitalul Moroeni și proiectele pe bani europeni de la U.P.U. și Ambulatoriu. Mă întorc ca să construim două-trei centre de îngrijiri paleative pentru oamenii din județ și un spital pentru copiii cu probleme neuromotorii la Gura Ocniței.
Mă întorc ca să finanțez masiv infrastructura educațională: campusul U.V.T., școli, grădinițe și creșe.
Mă întorc pentru că, dintre toți candidații, eu am dovedit că Știu și că Pot. Dintre toți candidații eu am lăsat ceva în urma mea. Dintre toți candidații, eu cunosc acest județ, fiecare sat, fiecare cătun, fiecare uliță și n-am nevoie de GPS ca să ajung într-o localitate.
Mă întorc la Consiliul Județean și vă spun tuturor că, dincolo de partide, există OMUL. Și vă rog să mergeți alături de OMUL Adrian Țuțuianu!

https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-educatie.png

EDUCAȚIE

 • Continuarea lucrărilor la Campusul Universității „Valahia” din Târgoviște:
 1. spații moderne pentru învățământ;
 2. bibliotecă universitară;
 3. cămine pentru studenți;
 4. bază sportivă(sală de sport, terenuri de fotbal, tenis etc.);
 5. amenajarea parcului de 11 ha;
 6. continuarea lucrărilor la Campusul universitar din Alexandria.
 • Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale (școli, grădinițe, creșe);
 • Înființarea unui Liceu Tehnic Militar la Târgoviște, care să răspundă nevoii de a avea personal calificat în centrele de mentenanță și în industria autohtonă de apărare;
 • Împlementarea unui program After-School în fiecare localitate;
 • Digitalizarea sistemului educațional (asigurarea de laptopuri pentru profesori, de tablete pentru elevi, de programe, licențe etc.);
 • Adaptarea ofertei educaționale din licee și universitate la nevoile reale ale pieței de muncă / investiții masive pentru dezvoltarea învățământului tehnic și profesional și a învățământului dual;
 • Modernizarea spațiilor și dotarea cu material didactic a Cluburilor Copiilor;
 • Implicarea mediului de afaceri local în organizarea practicii de specialitate pentru elevi și studenți în perspectiva angajării;
 • Reabilitarea tuturor taberelor din zona montană a județului: Cerbul, Căprioara, Vânătorul;
 • Acordarea de burse de merit pentru elevii cu rezultate foarte bune la învățătură, dovedite la olimpiade sau la examenele finale, și de burse sociale pentru copiii cu rezultate școlare bune, provenind din medii defavorizate;
 • Microbuze școlare pentru toate localitățile cu solicitări în acest sens.
https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-mediu.png

INFRASTRUCTURA DE APĂ, CANALIZARE ȘI MEDIU

 • Salvarea de la eșec a marelui proiect european derulat prin P.O.I.M., de înființare, extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare în localitățile: Târgoviște, Moreni, Pucioasa, Fieni, Aninoasa, Băleni, Braniștea, Brănești, Buciumeni, Bucșani, Butimanu, Ciocănești, Cobia, Cornești, Corbii Mari, Dragodana, Dragomirești, Finta, Glodeni, Gura Foii, Gura Ocniței, Hulubești, Iedera, Lucieni, Ludești, Lungulețu, Malu cu Flori, Mănești, Mătăsaru, Mogoșani, Moroeni, Morteni, Niculești, Nucet, Ocnița, Odobești, Perșinari, Petrești, Pietroșița, Potlogi, Produlești, Răcari, Răzvad, Șotânga, Tătărani, Ulmi, Văcărești, Valea Lungă, Vișina, Vulcana Băi, Vulcana Pandele (230 milioane euro);
 • Extinderea/înființarea rețelelor de apă-canalizare și micro-stații de epurare în localitățile cu un număr mai mic de 2.000 de locuitori, care nu sunt prinse în P.O.I.M. (prin P.N.D.L. / asocieri Consiliul Județean – Consiliile Locale);
 • Realizarea rețelelor de apă-canalizare și a stației de epurare în zona montană a județului, Stațiunea Padina – Peștera;
 • Puțuri de mare adâncime pentru acoperirea necesarului de apă în perioadele de secetă (2-3 puțuri noi în fiecare localitate / zonă);
 • Captare „7 Izvoare” pentru suplimentarea resurselor de apă;
 • Constituirea unui fond special în cadrul Agenției de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Apa Dâmbovița”, pentru asigurarea conectării populației la rețelele de apă și canalizare înființate în localități;
 • Reorganizarea Companiei de Apă, pe principii de eficiență economică și de protecție a consumatorilor;
 • Îmbunătățirea calității apei potabile livrate populației;
 • Extinderea gropilor de gunoi de la Aninoasa și Titu;
 • Proiect european pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere / evitarea amenzilor care au început, deja, să fie aplicate unităților administrativ-teritoriale;
 • Ecologizarea albiilor de râuri;
 • „Dâmbovița VERDE”: perdele forestiere de protecție, împădurirea terenurilor degradate, crearea de noi spații verzi în localități;
 • Realizarea, la Șotânga, a unui centru de colectare a deșeurilor nemenajere (în zona exploatării miniere);
 • Înființarea a 10 centre zonale de colectare a deșeurilor electrocasnice în toate localitățile urbane și comunele mari;
 • Lucrări de amenajare / protecție a cursurilor de apă.
https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-turism.png

Infrastructură culturală, turistică și sportivă

 • Preluarea în domeniul public al județului Dâmbovița / Municipiului Târgoviște a Casei de Cultură a Sindicatelor, prin expropriere în interes public și transformarea acesteia într-un centru cultural modern;
 • Preluarea în patrimoniul C.J.D. a Casei Armatei din Municipiul Târgoviște;
 • Preluarea în patrimoniul C.J.D. a Casei d’Italia și transformarea acesteia într-un centru cultural multietnic:
 • Preluarea de la Ministerul Tineretului și Sportului a Sălii Sporturilor din Municipiul Târgoviște / reabilitarea acesteia: organizarea de competiții sportive naționale și internaționale de anvergură;
 • Reabilitarea unor clădiri – monumente istorice (ex: Școala de Cavalerie, Palatul Copiilor din Târgoviște);
 • Salvarea de la eșec a proiectului european destinat reabilitării Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte;
 • Realizarea unor busturi de oameni politici, care au marcat istoria națională și locală;
 • Sprijin pentru reabilitarea unor biserici / mănăstiri monumente istorice (ex: Viforâta – Aninoasa, Vârtop – Cândești, Strâmbeanu – Potlogi, „Nașterea Domnului” – Doicești, Sfântul Nicolae Andronești – Târgoviște, Sfântul Nicolae Simuleasa – Târgoviște, Sfântul Gheorghe – Târgoviște);
 • Finanțarea de lucrări de reabilitare pentru lăcașurile de cult aparținând tuturor cultelor religioase;
 • Valorificarea moștenirii culturale Ghica, Văcărești, Caragiale;
 • Stațiunea Padina – Peștera: realizarea infrastructurii de apă, canal, stație de epurare, drumuri, trotuare, parcări, iluminat public, centru de servicii, centru Salvamont, pârtii de schii, spații de cazare, divertisment, alimentație publică;
 • Organizarea Festivalului Țuicii – „Pe-un picior de plai” în comuna Vișinești, sat Ursei;
 • Reluarea Festivalului „Padina Fest”;
 • Organizarea unui Festival de Street Food;
 • Realizarea unui festival de film istoric la Târgovişte;
 • Organizarea de circuite turistice specifice:
  • Circuit turistic Drumul Capitalelor (București – Târgoviște – Câmpulung Muscel – Curtea de Argeș)
  • Circuit turistic Drumul Țuicii
  • Circuite pentru turism cultural ecumenic (București – Potlogi – Nucet – Târgoviște – Mănăstirea Peștera; București – Potlogi – Nucet – Târgoviște – Valea Dâmboviței – Câmpulung Muscel);
 • Construirea unei Biblioteci pentru copii în Municipiul Târgoviște, în parteneriat cu Primăria Târgoviște;
 • Realizare Ansamblu statuar „Unirea”;
 • Realizare Ansamblu statuar dacic în munții Bucegi;
 • Recuperarea patrimoniului cultural, prin finanțarea șantierelor arheologice din județ (Geangoești, Iedera, Curtea Domnească din Târgoviște) și a șantierului paleolitic de importanță națională de la Poiana Cireșului;
 • Înființarea Titlului de „Cetățean de onoare al județului Dâmbovița”;
 • Construirea unei săli multifuncționale destinate activităților sportive văduvite de spații adecvate (box, karate, judo etc.);
 • Construcția noului stadion de la U.M. Gară;
 • Baze sportive multifuncționale în localitățile județului.
https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-transport.png

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

 • Parteneriat între C.N.A.I.R. (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) – județul Dâmbovița, Municipiul Târgoviște și localitățile limitrofe (Șotânga, Aninoasa, Doicești, Dragomirești, Văcărești, Ulmi, Răzvad) pentru realizarea Inelului 2 de centură al municipiului Târgoviște;
 • Realizarea de centuri ocolitoare pentru Municipiul Moreni, orașele Găești, Titu, Pucioasa – Fieni (parteneriat C.N.A.I.R. – C.J. Dâmbovița – municipii și orașe);
 • Reluarea / continuarea / finalizarea demersurilor privind realizarea celor trei proiecte vitale pentru infrastructura de transport:
  • DN 7 Bâldana – Titu – Găești (4 benzi);
  • DN 71 Bâldana – Târgoviște (4 benzi) / Târgoviște – Sinaia (modernizare 2 benzi);
  • DN 72 Găești -Târgoviște – Ploiești (drum expres);
 • Salvarea de la eșec a celui mai mare proiect de infrastructură rutieră: Modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B, pe traseul limită Județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – limită Județ Ilfov;
 • Drumul județean DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni – Peştera, sectorul Dichiu – Bolboci – Peştera;
 • Drumul județean DJ 702B, sectorul Gemenea (DN 72A) – Cândeşti-Vale – Tătărani – Măneşti – Ungureni – Lucieni – Raciu / și sectorul Dragomirești – Cobia – Găești;
 • Drumurile județene DJ 720C (Gura Ocniței – Ocnița), DJ 720A (Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Dobra – Finta – Cornești), DJ 714A (Moroeni – Gâlma – Cabana Căprioara – Valea Brăteiului);
 • Clasificarea ca drum județean și reabilitarea traseului Doiceşti – Şotânga – Mărgineanca – Gheboeni
 • 300 km de șanțuri dalate de-a lungul drumurilor județene;
 • Construirea variantei de ocolire DN 71 a localităților Pietroșița și Moroeni pe malul stâng al râului Ialomița (parteneriat C.N.A.I.R. – C.J. Dâmbovița – U.A.T. Pietroșița și U.A.T. Moroeni);
 • Reabilitarea tuturor podurilor de pe drumurile naționale și județene;
 • 300 km de perdele forestiere de protecție de-a lungul drumurilor județene;
 • Finalizarea contractelor de asociere cu unitățile administrativ-teritoriale pentru asfaltarea drumurilor comunale și județene;
 • Reorganizarea sistemului de transport public de persoane, înființarea de trasee noi, prelungirea celor existente, disciplinarea comportamentului societăților de transport.
https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-economie.png

Producție și economie locală

 • Realizarea Parcului Industrial Târgoviște
  • achiziționarea de terenuri în zona industrială C.O.S. – Motorep – Corint, peste 100 ha;
  • realizarea infrastructurii necesare: drum, apă, canalizare, gaze, energie electrică.
 • Dezvoltarea Parcurilor Industriale Moreni și Priboiu (construirea de hale noi, atragerea de investitori);
 • Sprijin pentru dezvoltarea industrială a localităților cu tradiție și potențial pentru dezvoltare economică: centrele urbane, localități precum Potlogi, Tărtășești, Petrești, Crevedia, Voinești, Băleni, Moroeni;
 • Construcția a 7-9 stații anti-grindină în județ, care să asigure protecția culturilor agricole (pomicultură și legumicultură);
 • Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă (parteneriat cu autoritățile locale);
 • Sprijin pentru Stațiunea de Cercetare Pomicolă Voinești și Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet;
 • MALL RURAL – Realizarea a trei parcuri integrate de afaceri și transfer tehnologic: Voinești, Băleni, Titu. Conceptul, unic în România, va cuprinde:
  • unități de producție industrie alimentară;
  • zone de vânzare produse agricole, animale, mașini agricole, utilaje, îngrășăminte;
  • depozite pentru produse agricole;
  • restaurante;
  • cabinete veterinare;
  • alte facilități.
 • Mijlocirea parteneriatelor între agricultorii dâmbovițeni și marile lanțuri de distribuție (Carrefour, Metro, Auchan) pentru valorificarea produselor legumicole și pomicole;
 • Birou de Consultanță la Consiliul Județean pentru sprijinirea dâmbovițenilor în accesarea de fonduri pe programele cu finanțare europeană (PNDR, GAL, POR, Start-up);
 • Organizarea de către Consiliul Județean a unor burse ale locurilor de muncă, în colaborare cu A.J.O.F.M. Dâmbovița;
 • Program pentru integrarea în câmpul muncii a tinerilor cu dizabilități, a celor care ies din sistemul de asistență socială și protecția copilului; asigurarea de locuințe pentru aceștia.
https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-sanatate.png

SĂNĂTATE

 • Punerea în aplicare a proiectelor europene de la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, destinate Unității de Primiri Urgențe și Ambulatoriului de specialitate;
 • Reabilitarea Sanatoriului TBC de la Moroeni (realizarea unui Centru național pentru bolile pulmonare și realizarea unui Centru de tratament antidrog);
 • Construirea unui spital nou la Titu;
 • Înființarea unor secții de îngrijiri paleative la Voinești și Moroeni;
 • Sprijin pentru modernizarea / dotarea spitalelor subordonate unităților administrativ-teritoriale din Găești, Pucioasa, Moreni;
 • Dispensare medicale modernizate în toate cele 89 de unități administrativ-teritoriale din județ;
 • Sediu nou pentru Serviciul Public Județean de Ambulanță Dâmbovița / modernizarea sediilor din teritoriu: Titu, Fieni, Pucioasa, Găești, Moreni;
 • Servicii medicale noi la Spitalul Județean (ex: prelevare organe ș.a.);
 • Parteneriat cu centrele universitare din țară pentru atragerea de medici în județul Dâmbovița / crearea unei oferte care să stimuleze venirea medicilor în județ (locuințe, alte facilități);
 • Dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște și a spitalelor orășenești cu aparatură medicală modernă;
 • Dotarea Serviciului Public Județean de Ambulanță Dâmbovița cu autosanitare 4X4;
 • Realizarea, în localitatea Gura Ocniței, a unui Centru medical de recuperare neuromotorie pentru copii;
 • Realizarea unui Centru de medicină nucleară în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.
https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-energie.png

Infrastructură de gaze naturale, energie electrică, energie verde

 • Înființarea rețelelor de gaze naturale în localitățile care nu au infrastructura creată, respectiv extinderea lor acolo unde există deja, pe porțiuni limitate, în cadrul Programului Național de Introducere a Gazelor Naturale;
 • Extinderea rețelelor de gaze în zonele destinate dezvoltării economice – ex: Parcul Industrial Târgoviște (pe care o să-l construim), Stațiunea montană Padina – Peștera, zona UM Gară, alte zone cu potențial economic;
 • Modernizarea sistemelor de încălzire la toate instituțiile publice din județ, cu accent pe energia regenerabilă;
 • Extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice în zonele destinate dezvoltării economice: Parcul Industrial Târgoviște, Stațiunea Padina – Peștera, localitățile în care se extinde suprafața intravilană etc.;
 • Stații de încărcare pentru mașini electrice în municipii, orașe, localități rurale mari, aflate în zone de trafic auto (autostrăzi, drumuri naționale, zone turistice), în parteneriat cu companii private / instituții publice;
 • Accesarea unor programe cu finanțare guvernamentală sau europeană de tip „Casa verde”, pentru dotarea instituțiilor publice cu panouri fotovoltaice.
https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-administratie.png

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ

 • Înființarea Zonei Metropolitane Târgoviște: Municipiul Târgoviște și localitățile învecinate, în perspectiva creării unui centru urban de peste 200.000 locuitori;
 • Înființarea, în următorii 10 ani, de noi centre urbane: Moroeni, Voinești, Potlogi, Băleni, Tărtășești, Crevedia;
 • Digitalizarea administrației publice;
 • Reorganizarea aparatului propriu al Consiliului Județean Dâmbovița;
 • Reabilitarea și consolidarea clădirii Consiliului Județean Dâmbovița;
 • Sedii moderne de primării în toate localitățile cu perspective pentru dezvoltare în următorii cinci ani;
 • Modernizarea sediului Judecătoriei Târgoviște (proiect C.N.I.).
https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-digitalizare.png

DIGITALIZARE

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.

https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-tineret.png

TINERET

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.

https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-antreprenoriat.png

ANTREPRENORIAT

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.

https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-diaspora.png

DIASPORA

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.

https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-cultura.png

CULTURĂ

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.

https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-aparare.png

APĂRARE

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.

https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-egalitate.png

EGALITATE DE ȘANSE

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.

https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-justitie.png

JUSTIȚIE

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.

https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-social.png

SOCIAL

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.

https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-fonduri.png

FONDURI EUROPENE

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.

https://adriantutuianu.ro/wp-content/uploads/2020/06/obiective-europene.png

INSTITUȚII EUROPENE

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.